U kunt geen beroep meer instellen tegen de publicatie van de rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten en Inprikkers. Dit was mogelijk van 24 mei tot en met 4 juli 2012.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten en Inprikkers gepubliceerd. In totaal zijn hierop 52 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot inhoudelijke aanpassingen van de rijksstructuurvisie of het plan-milieueffectrapport. Wel is er een aanvulling op het plan-milieueffectrapport gemaakt, mede naar aanleiding van een tussentijds advies van de Commissie voor de m.e.r..

Bestuursakkoord

De rijksstructuurvisie is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in afstemming met het Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland. Op 12 november 2012 tekenden deze partijen een bestuursakkoord inzake uitvoering van de A4 Passage en Poorten en Inprikkers (12 november 2012, pdf). Daarin staan afspraken over de planuitwerking van het maatregelenpakket A4 Passage en Poorten en Inprikkers.