U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen voor het opstellen van een rijksstructuurvisie en plan-milieueffectrapport A4 Passage en ‘Poorten en Inprikkers’ in het kader van de MIRT Verkenning Haaglanden.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de A4 passage en de Poorten en Inprikkers is de eerste stap voor het opstellen van het plan-milieueffectrapport. In de NRD is beschreven op welke criteria de vraagstukken beoordeeld worden en welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn. Er staat in welke milieuthema’s worden behandeld en op welke manier het onderzoek naar deze milieuthema’s wordt uitgevoerd. Dit alles om uiteindelijk een zorgvuldig besluit te kunnen nemen. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau gaat over de wegvraagstukken van de MIRT-Verkenning Haaglanden. Voor het OV vraagstuk is de notitie vervolgwerkzaamheden ov opgesteld. Betrokken overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben informeel kunnen reageren op beide notities.

Meer informatie

Voor meer informatie en achtergronddocumenten over de A4 Passage en Inprikkers in het kader van de MIRT Verkenning Haaglanden zie www.mirtverkenninghaaglanden.nl