Internetconsultatie: Aanpassing tarieven Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie aanpassing tarieven Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gehanteerde tarieven van vergunningen per 1 januari 2019 te wijzigen. Hiertoe worden diverse regelingen aangepast. De tarieven worden conform de stijging van de kosten van vergunningverlening verhoogd.

Doel van het besluit

De tariefregelingen vermelden de nieuwe tarieven die 1 januari 2019 in werking treden. Tevens is in de regelingen een aantal nieuwe producten/vergunningen met de bijbehorende tarieven opgenomen. Het betreft een tiental nieuwe vergunningen op het terrein van luchtvaart.

Het streven is de regelingen in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2019.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie aanpassing tarieven Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)? Dat kan via het platform internetconsultatie. Hier kunt u ook de documenten van de het besluit bekijken.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).