Ontwerpstructuurvisie

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport van 20 juni tot en met 31 juli 2019.

Rijk en regio zijn het eens geworden over het voorkeursalternatief: een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in deze regio te verbeteren.

  • Op het rijkswegennet gaat het om infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn en het ombouwen van het knooppunt Zaandam.
  • Daarnaast hebben Rijk en regio besloten tot een pakket aan maatregelen, die de bereikbaarheid via andere vervoerwijzen verbetert, zoals fietspaden, gebruik van het spoor, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak.

Hoe tot dit maatregelenpakket is gekomen en wat de effecten van deze maatregelen zijn, staat beschreven in de ontwerpstructuurvisie en de milieueffectrapportage.

Daarnaast zijn in de ontwerpstructuurvisie drie projecten benoemd, die onder verantwoordelijkheid van de regionale overheden vallen: project Hoorn (in realisatie), AVANT (maatregelen bij de N516 Zaandam Zuid) en project Guisweg inclusief de aansluiting 2 en 3 van de A8 in Zaandijk. Deze drie projecten kennen een eigen tijdpad en inspraakproces.

Iedereen heeft in een eerder stadium de mogelijkheid gehad om oplossingen aan te dragen voor verbetering van de bereikbaarheid. Nu wordt het voorkeursalternatief aan het brede publiek voorgelegd, zodat iedereen een zienswijze kan indienen.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb).

Inloopbijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert 3 inloopbijeenkomsten waar u met projectteamleden in gesprek kunt over de ontwerpstructuurvisie en de bijbehorende effectenonderzoeken.

DatumDinsdag 2 juli
TijdVan 19:00 tot 21:00 uur
LocatieFort Resort Beemster, Nekkerweg 24, Zuidoost Beemster
Wel of niet aanmelden?Aanmelden is niet nodig
DatumWoensdag 3 juli
TijdVan 19:00 tot 21:00 uur
LocatieInntel hotel, Provincialeweg 102, Zaandam
Wel of niet aanmelden?Aanmelden is niet nodig
DatumDonderdag 4 juli
TijdVan 19:00 tot 21:00 uur
LocatieSchouwburg Het Park, Westerdijk 4, 1621 LE Hoorn
Wel of niet aanmelden?Aanmelden is niet nodig

Inzage

De papieren documenten liggen van 20 juni tot en met 31 juli ook ter inzage op de volgende locaties.

Alle documenten op papier beschikbaar, tijdens reguliere openingstijden:

InstantieLocatieContact
Provincie Noord-Holland (op afspraak)Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem023 5143331
Rijkswaterstaat West-Nederland NoordToekanweg 7, 2035 LC Haarlem

Hoofddocumenten op papier beschikbaar, tijdens reguliere openingstijden:

InstantieLocatieContact
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (op afspraak)Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag070 4568999
Vervoerregio Amsterdam (op afspraak)Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam020 5273700
Gemeente HoornNieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn
Gemeente KoggenlandMiddenhof 2, 1648 JG De Goorn
Gemeente DrechterlandRaadhuisplein 1, 1616 AV Hoogkarspel
Gemeente PurmerendPurmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend
Gemeente ZaanstadStadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
Gemeente BeemsterRijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster
Gemeente OostzaanKerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan
Gemeente WormerlandKoetserstraat 3, 1531 NX Wormer
Gemeente LandsmeerRaadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer
Gemeente Edam - VolendamW van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam
Gemeente AmsterdamAmstel 1, 1011 PN Amsterdam
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierStationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.