Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (2019).

De extra sneltrein Groningen – Leeuwarden draagt bij aan een betere bereikbaarheid van Noord-Nederland. Met de komst van de extra sneltrein en het rijden van langere treinen is er voor reizigers meer ruimte in de trein en wordt het gemakkelijker om over te stappen.

Tracébesluit 2019

In het tracébesluit extra sneltrein Groningen - Leeuwarden (2019) is het volgende vastgesteld:

  • de legenda op detailkaart 22 (Paterswoldseweg e.o. Groningen) is aangevuld met de verklaring van het maatregelvlak “Afspraken over gezamenlijk gebruik”;
  • artikel 8 lid 3 is tekstueel verbeterd.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van ProRail (opent in nieuw venster). Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met ProRail afdeling Publiekscontacten, telefoon 0800 – 776 7245 of via http://www.prorail.nl/contact (opent in nieuw venster).