Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (2019).

Wijziging op het tracébesluit 2017

Van 28 november 2017 tot en met 9 januari 2018 heeft het tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden ter inzage gelegen. Ten opzichte van het eerdere tracébesluit bevat het tracébesluit 2019 de volgende wijziging.

  • de legenda op detailkaart 22 ( Paterswoldseweg e.o. Groningen) is aangevuld met de verklaring van het maatregelvlak “Afspraken over gezamenlijk gebruik”;
  • Artikel 8 lid 3 is tekstueel verbeterd.

Het tracébesluit uit 2019 voorziet in een wijziging van ondergeschikte aard van het tracébesluit dat op 16 november 2017 is vastgesteld. Het tracébesluit uit 2017 blijft voor het overige onverminderd van kracht.