IC: Lagere regelgeving implementatie vierde spoorwegpakket, tarieven ILT

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie lagere regelgeving implementatie vierde spoorwegpakket, tarieven ILT.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een vervanging voor van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012, met o.a. de tarieven voor de werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Achtergrond is de implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket in nationale wetgeving; hiervoor zijn artikelen in de Spoorwegwet herschikt, waarna de tariefindeling deze herschikking moet volgen.

Doel van de regeling

De voorliggende regeling neemt de artikelen uit de oude Regeling tarieven Spoorwegwet zoveel mogelijk één op één over, maar in een andere volgorde om zo de regeling begrijpelijk te houden. Omwille van de duidelijkheid en inzichtelijkheid is dus een geheel nieuwe tariefregeling opgesteld. Bij de berekening van de tarieven is zo veel mogelijk uitgegaan van de huidige. Daar waar een tarief afwijkt is dit gemotiveerd weergegeven in de regeling.

Doelgroepen die worden geraakt

  • De infrastructuurbeheerder

  • Spoorwegondernemingen

  • Conformiteitsbeoordelende instanties (Notifying Bodies (NoBo's) en Designated Bodies (DeBo's) )

  • Beoordelingsinstanties (Assessment Bodies (AsBo’s) )
  • Houders van spoorvoertuigen

  • Fabrikanten van spoorvoertuigen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/lagere_regelgeving_implementatie_vierde_spoorwegpakket_tarieven_ilt

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).