IC: Status wijziging Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten

U kunt niet meer reageren op de status wijziging consultatie Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Plantenresten voor. De categorie land- en bosbouw materiaal wordt opgenomen in de Vrijstellingsregeling. Hiermee wordt het weer mogelijk om niet-gevaarlijk landbouw- en bosbouwmaterieel buiten een inrichting op of in de grond te brengen. Tevens wordt de afstand waarop de materialen uit de regeling kunnen worden afgezet groter. Dat is conform de wens van andere overheden en de sector.

Doel van de regeling

Het doel bij de verruiming van het afzetgebied is het laten aansluiten van de Vrijstellingsregeling plantenresten op de (land)bouwpraktijk. Sinds de vaststelling van de regeling in 2005 hebben diverse terreinbeheerders, waterschappen en het maatschappelijk veld (LTO en diverse individuele akkerbouw en landbouwbedrijven) de wens geuit om de afstandsgrens, waarbinnen de vrijgestelde categorie├źn plantenresten op of onder de bodem gebracht mogen worden, te verruimen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de regeling? Dat kan via de website

www.internetconsultatie.nl