IC: wijziging Wet luchtvaart inzake omvorming van SACN tot publiekrechtelijk zbo

U kunt niet meer reageren op de wijziging Wet luchtvaart inzake omvorming van Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wet luchtvaart voor. Deze wijziging regelt de juridische omvorming van het bestaand privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) de “Stichting Airport Coordination Netherlands” naar een krachtens publiekrecht ingesteld zelfstandig bestuursorgaan met de naam “Airport Coordination Netherlands” (ACNL).

Doel van de regeling

Aanleiding om SACN om te vormen zijn de aanbevelingen uit het – in opdracht van het kabinet – uitgevoerde onderzoek naar herpositionering van zbo’s en het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo’s. Het belang van de omvorming van SACN tot een publiekrechtelijk zbo wordt ook onderstreept door de toegenomen schaarste aan slots op de luchthaven Schiphol.

Doelgroepen die worden geraakt

  • Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN):
  • luchtvaartmaatschappijen die vliegen van gecoördineerde luchthavens (of luchthavens met bemiddeling) in Nederland;
  • de gecoördineerde luchthavens (of luchthavens met bemiddeling) in Nederland.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de regeling? Dat kan via de website www.internetconsultatie.nl (opent in nieuw venster).