IC: Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen.

Op 30 mei 2018 is door de EU de Richtlijn (EU) 2018/851 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen aangenomen (ook wel de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) genoemd).
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wet voor om deze richtlijn te implementeren in Nederlandse regelgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet Milieubeheer (Wm).

Doel van de regeling

Het doel van het wetsvoorstel is het implementeren van de wijzigingen van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De wijziging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen is een onderdeel van het EU-afvalpakket, een wijziging van in totaal zes bestaande EU-richtlijnen over afvalbeheer. Alleen voor de implementatie van bepaalde verplichtingen uit de wijziging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen zijn wijzigingen op wetsniveau nodig. De overige wijzigingen naar aanleiding van het EU-afvalpakket die omzetting in Nederlandse regelgeving behoeven, zullen in lagere regelgeving worden geïmplementeerd.

Doelgroepen die worden geraakt

  • Andere overheden
  • Producenten
  • Ondernemingen in de afvalsector
  • Ministerie van Landbouw
  • Ministerie van BZK
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Informatie

Wilt u meer informatie over de Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl//implementatiewet_gewijzigde_kaderrichtlijn_afvalstoffen (let op: link opent in nieuw venster).

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).