Projectenlijst

Op deze pagina vindt u alle projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarbij het mogelijk is om als burger uw reactie te geven of mee te denken. Meestal kan dat binnen een bepaalde termijn. Als deze termijn voorbij is en het niet meer mogelijk is om te reageren, dan staat dat bij dat project aangegeven.

87 projecten

Overzicht - Alle projecten

Vul hier een zoekterm in waarop u wilt zoeken. Er wordt standaard gezocht op elk woord dat met de zoekterm begint. Zoek op fiets en u krijgt zoekresultaten met fiets maar ook met fietsbel. Zoek op een exact woord of zinsdeel met behulp van aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "fiets". U krijgt zoekresultaten met fiets maar niet met fietsbel.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

A15 Papendrecht-Gorinchem

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de MIRT-verkenning A15...

27-11-2020

Luchtvaartnota 2020 - 2050

De Luchtvaartnota 2020-2050 is definitief vastgesteld. Er kan geen beroep worden ingesteld tegen de Luchtvaartnota...

26-11-2020

N33 Midden

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport N33 Midden. Dit was mogelijk van...

06-11-2020

A6 Almere Oostvaarders-Lelystad

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A6 Almere...

05-11-2020

A58 Tilburg-Breda

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A58...

05-11-2020

A7/A8 Amsterdam-Hoorn

Van vrijdag 30 oktober tot en met donderdag 10 december 2020 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een...

30-10-2020

Nationale omgevingsvisie (NOVI)

De definitieve Nationale Omgevingsvisie is vastgesteld. Er is geen beroep mogelijk op de definitieve Nationale...

29-10-2020

Projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden

U kunt geen beroep meer instellen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot goedkeuring van het...

23-10-2020

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken, wijziging van de...

22-10-2020

Wieringerhoek

U kunt geen zienswijze meer indienen over de startbeslissing en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het project...

15-10-2020