Projectenlijst

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw reactie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven.

133 projecten

Alle projecten

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Ontwerpprojectplan dijkversterking IJmuiden

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpprojectplan dijkversterking IJmuiden van 17...

17-05-2019

NEC-programma

Het NEC-programma is definitief vastgesteld op 29 maart 2019. U kunt geen zienswijze meer indienen op het concept...

14-05-2019

Afsluitdijk

Het project bevindt zich in fase 9. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling...

09-05-2019

Internetconsultatie: Regeling speciaal beschermde gebieden

U kunt reageren op de internetconsultatie regeling speciaal beschermde gebieden Antarctica tot en met 3 juni 2019.

07-05-2019

Lelystad Airport: uitbreiding luchthaven

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het...

06-05-2019

Internetconsultatie: Besluit tot vervroegde invoering Europese emissie-eisen voor kachels

U kunt reageren op de internetconsultatie Besluit tot vervroegde invoering Europese emissie-eisen voor kachels tot en met 29...

02-05-2019

Internetconsultatie: Wijziging regeling spoorverkeer

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie wijziging regeling spoorverkeer.

02-05-2019

A15 Maasvlakte - Vaanplein

Fase 2 is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het tracébesluit A15 Maasvlakte - Vaanplein wijziging 2017.

29-04-2019

Ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein wijziging 2017

Fase 1 van het project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit wijziging 2017.

29-04-2019

Internetconsultatie: Wijziging Drinkwaterregeling

U kunt reageren op de internetconsultatie Wijziging Drinkwaterregeling tot en met 29 mei 2019.

24-04-2019