Projectenlijst

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw reactie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven.

136 projecten

Alle projecten

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

N35 Nijverdal - Wierden

Fase 3 van dit project is afgelopen. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

27-02-2019

Natura 2000: IJsselmeergebied

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het wijzigingsbesluit Natura 2000 beheerplan...

25-02-2019

A12/A15: ViA15

Dit project is afgerond. U kunt niet meer in beroep gaan tegen het gewijzigd tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken...

25-02-2019

IC: Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen.

13-02-2019

Internetconsultatie: Verkeersverdelingsregel Schiphol - Lelystad

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie herzien concept AMvB Verkeerverdelingsregel tussen Amsterdam Airport...

11-02-2019

Internetconsultatie: Onderhoudswijziging activiteitenregeling milieubeheer

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Regeling Spoorwegpersoneel 2011.

09-01-2019

Internetconsultatie: Programmabeslissing treinbeveiligingssysteem ERTMS Railmap 4

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Programmabeslissing treinbeveiligingssysteem ERTMS Railmap.

09-01-2019

Internetconsultatie: Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail.

04-12-2018

Internetconsultatie: Regeling Spoorwegpersoneel 2011

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Regeling Spoorwegpersoneel 2011.

27-11-2018

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport...

20-11-2018