Internetconsultatie: Wijziging ANVS-verordening Bsb

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie over de wijziging van de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bereidt een wijziging voor van de Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Op 6 februari 2018 werd het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) van kracht. Het Bbs is praktisch uitgewerkt in onderliggende regelgeving, waaronder de ANVS verordening. Ruim een jaar na de invoering is inzicht verkregen in ontstane knelpunten of onduidelijkheden voor het werkveld en voor de toezichthouder in de praktijk. Daarom stelt de ANVS vijf aanpassingen voor in de verordening.

Doel van de wijziging

De verordening wordt aangepast om de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid van de regelgeving stralingsbescherming te verbeteren. De veiligheid van mens en milieu komen bij de aanpassingen niet in het geding. In de verordening worden aanpassingen voorgesteld om:

  • het digitaal indienen van vergunningaanvragen in het digitale ANVS-loket te stimuleren;
  • specifieke vrijstellings- en vrijgavewaarden voor de radionuclide K-40 vast te stellen;
  • de voorgeschreven termijn voor dossiervorming van een hoogactieve bron (HASS-bronnen) concreet te maken;
  • opleidingsinstellingen moeten de ANVS over nieuwe stralingsbeschermingsopleidingen informeren.

Doelgroepen die worden geraakt

  • (potentiële) vergunning- en registratiehouders die radioactieve stoffen of röntgentoestellen toepassen;
  • (potentiële) vergunninghouders in de olie- en gasindustrie;
  • (potentiële) vergunninghouders in de geothermie;
  • (potentiële) vergunninghouders in de NDO-sector;
  • (potentiële) vergunninghouders in andere bedrijven die HASS-bronnen toepassen, zoals de medische sector;
  • stralingsbeschermingsonderwijsinstellingen.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).