Inhaalverbod vrachtverkeer - actualisatie 2019

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het verkeersbesluit ‘Inhaalverbod voor vrachtauto’s op autosnelwegen in beheer van het Rijk’.

Om knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid te helpen voorkomen, is op een groot deel van het Nederlandse autosnelwegennet een inhaalverbod voor vrachtauto's (IVV) ingesteld. In 2014 is afgesproken om periodiek - ongeveer eens in de 5 jaar - te bezien of een nieuwe actualisatie nodig is. In het voorjaar van 2018 is door Rijkswaterstaat een scan gemaakt van het autosnelwegennet op de noodzaak van IVV. Dit heeft geresulteerd in een aanbeveling om op een aantal wegtrajecten het IVV te beëindigen, aan te passen of in te voeren. Deze wegtrajecten vindt u als bijlage bij dit verkeersbesluit.

Actuele fase (Besluit)

Het vernieuwde inhaalverbod vrachtauto's zorgt voor een betere doorstroming en grotere verkeersveiligheid:

  • Het nieuwe inhaalverbod past beter op de actuele stand van het autosnelwegennet
  • Colonnevorming door vrachtauto’s neemt af. Daardoor kunnen andere weggebruikers makkelijker in- en uitvoegen
  • Om colonnevorming tegen te gaan heffen we het inhaalverbod op trajecten langer dan 30 kilometer voor ongeveer 5 kilometer op, zodat de vrachtauto’s daar kunnen inhalen.

Wat gebeurt er daarna?

Na publicatie van het verkeersbesluit worden tot uiterlijk begin 2020 de nieuwe verkeersborden geplaatst. Dit zal zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens regulier onderhoud.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over het verkeersbesluit en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op www.rijkswaterstaat.nl/inhaalverbodvrachtverkeer

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.