Inhaalverbod vrachtverkeer - actualisatie 2019

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpverkeersbesluit inhaalverbod vrachtverkeer.

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpverkeersbesluit
Fase 2Beroep aantekenen tegen verkeersbesluit

Om knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid te helpen voorkomen, is op een groot deel van het Nederlandse autosnelwegennet een inhaalverbod voor vrachtverkeer (IVV) ingesteld. In 2014 is afgesproken om periodiek - ongeveer eens in de 5 jaar - te bezien of een nieuwe actualisatie nodig is. In het voorjaar van 2018 is door RWS een scan gemaakt van het autosnelwegennet op de noodzaak van IVV. Dit heeft geresulteerd in een aanbeveling om op een aantal wegtrajecten het IVV te beƫindigen, aan te passen of in te voeren. Deze wegtrajecten vindt u als bijlage bij dit ontwerpverkeersbesluit.

Ontwerpverkeersbesluit

Het vernieuwde inhaalverbod zorgt voor een grotere verkeersveiligheid:

  • Colonnevorming door vrachtwagens neemt af. Daardoor kunnen andere weggebruikers makkelijker in- en uitvoegen
  • Om colonnevorming tegen te gaan heffen we het inhaalverbod op trajecten langer dan 30 kilometer voor ongeveer 5 kilometer op, zodat de vrachtwagens daar kunnen inhalen.
  • Minder inhalende vrachtwagens leiden tot minder ongevallen

Zienswijzen op ontwerpverkeersbesluit

Van 24 mei tot en met 4 juli 2019 zijn 14 zienswijzen ingediend op het ontwerpverkeersbesluit.

Planning

WanneerWat
Juni/juli/augustus 2019Opstellen nota van antwoord IVV
Augustus 2019Verkeersbesluit IVV

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999 (tijdens kantooruren).

Voor meer informatie over het inhaalverbod vrachtverkeer en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op www.rijkswaterstaat.nl/inhaalverbodvrachtverkeer (let op: link opent in nieuw venster).

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.