Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpverkeersbesluit Inhaalverbod vrachtverkeer van 24 mei 2019 tot en met 4 juli 2019.

Om knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid te helpen voorkomen, is op een groot deel van het Nederlandse autosnelwegennet een inhaalverbod voor vrachtverkeer (IVV) ingesteld. In 2014 is afgesproken om periodiek - ongeveer eens in de 5 jaar - te bezien of een nieuwe actualisatie nodig is. In het voorjaar van 2018 is door RWS een scan* gemaakt van het autosnelwegennet op de noodzaak van IVV. Dit heeft geresulteerd in een aanbeveling om op een aantal wegtrajecten het IVV te beƫindigen, aan te passen of in te voeren. Deze wegtrajecten vindt u als bijlage bij dit ontwerpverkeersbesluit.

*deze scan is verwekt in het rapport 'Update Inhaalverbod Vrachtverkeer IVV 2019 (16 april 2019)'.

Ontwerpverkeersbesluit

Het vernieuwde inhaalverbod zorgt voor een grotere verkeersveiligheid:

  • Colonnevorming door vrachtwagens neemt af. Daardoor kunnen andere weggebruikers makkelijker in- en uitvoegen
  • Om colonnevorming tegen te gaan heffen we het inhaalverbod op trajecten langer dan 30 kilometer voor ongeveer 5 kilometer op, zodat de vrachtwagens daar kunnen inhalen.
  • Minder inhalende vrachtwagens leiden tot minder ongevallen

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

Inzage

De papieren documenten liggen van 24 mei 2019 tot en met 4 juli 2019 ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Rijkswaterstaat Noord NederlandZuidersingel 3Leeuwarden
Rijkswaterstaat Midden NederlandGriffioenlaan 2Utrecht
Rijkswaterstaat Oost NederlandEusebiusbuitensingel 66Arnhem
Rijkswaterstaat West Nederland NoordToekanweg 7Haarlem
Rijkswaterstaat West Nederland ZuidBoompjes 200Rotterdam
Rijkswaterstaat Zuid-NederlandAvenue Ceramique 125Maastricht
Rijkswaterstaat Zuid-NederlandZuidwal 58's-Hertogenbosch
Rijkswaterstaat Zee en DeltaPoelendaelesingel 18Middelburg
Rijkswaterstaat Zee en DeltaLange Kleiweg 34
Rijswijk

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt de minister alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.