U kunt geen zienswijze meer indienen over het Ontwerpverkeersbesluit Inhaalverbod Vrachtauto's.

Om knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid te helpen voorkomen, is op een groot deel van het Nederlandse autosnelwegennet een Inhaalverbod Voor Vrachtauto's (IVV) ingesteld. In 2014 is afgesproken om periodiek - ongeveer eens in de vijf jaar - te bezien of een nieuwe actualisatie nodig is. In het voorjaar van 2018 is door RWS een scan* gemaakt van het autosnelwegennet op de noodzaak van IVV. Dit heeft geresulteerd in een aanbeveling om op een aantal wegtrajecten het IVV te beƫindigen, aan te passen of in te voeren. Deze wegtrajecten vindt u als bijlage bij dit ontwerpverkeersbesluit.

*Deze scan is verwekt in het rapport 'Update Inhaalverbod Vrachtverkeer IVV 2019 (16 april 2019)'.

Ontwerpverkeersbesluit

Het vernieuwde inhaalverbod zorgt voor een grotere verkeersveiligheid:

  • Colonnevorming door vrachtwagens neemt af. Daardoor kunnen andere weggebruikers makkelijker in- en uitvoegen.
  • Om colonnevorming tegen te gaan heffen we het inhaalverbod op trajecten langer dan 30 kilometer voor ongeveer 5 kilometer op, zodat de vrachtwagens daar kunnen inhalen.
  • Minder inhalende vrachtwagens leiden tot minder ongevallen.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt de minister alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.