Zienswijze indienen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpverkeersbesluit Inhaalverbod vrachtverkeer van 24 mei 2019 tot en met 4 juli 2019.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb). We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

  • Een traject waarop het IVV is gewijzigd
  • Als u in uw belang wordt geraakt.

Schriftelijk per post

  • Directie Participatie

  • O.v.v. IVV - actualisatie 2019

  • Postbus 20901

  • 2500 EX Den Haag

Mondeling

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 8999.