Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep aantekenen tegen het verkeersbesluit ‘Inhaalverbod voor vrachtauto’s op autosnelwegen in beheer bij het Rijk’ van 27 september tot en met 7 november 2019.

Van vrijdag 24 mei 2019 tot en met donderdag 4 juli 2019 heeft het ontwerpverkeersbesluit ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het verkeersbesluit inhaalverbod voor vrachtauto’s zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.

Door plaatsing van borden met onderborden en onder verwijdering van eventueel hiermee strijdige borden wordt een inhaalverbod voor vrachtauto’s ingesteld op een aantal snelwegen, gedurende bepaalde tijdsperioden. Dit wordt aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende tabel (bijlage 1, ingekleurde trajecten).

Met dit verkeersbesluit wordt het eerder genomen verkeersbesluit van 16 juli 2014 (Staatscourant van 17 juli 2014, nummer 20746) ingetrokken.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit ‘Inhaalverbod voor vrachtauto’s op autosnelwegen in beheer bij het Rijk’ van 27 september tot en met 7 november 2019 bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank binnen het rechtsgebied, waarin u woonachtig of gevestigd bent.

Op de website Rechtspraak.nl vindt u de informatie bij welke rechtbank u terecht kunt. Het beroepsschrift moet tenminste de volgende zaken bevatten:

  • Uw naam en adres
  • Dagtekening
  • Vermelding dat het gaat om het het verkeersbesluit inhaalverbod voor vrachtauto’s
  • Een ondertekening (handtekening)
  • Kopie van dit verkeersbesluit
  • De gronden van het beroep (motivering)

Inzage

De papieren documenten liggen van vrijdag 27 september tot en met 7 november 2019 ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Rijkswaterstaat Noord Nederland Zuidersingel 3 Leeuwarden
Rijkswaterstaat Midden Nederland Griffioenlaan 2 Utrecht
Rijkswaterstaat Oost Nederland Eusebiusbuitensingel 66 Arnhem
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord Toekanweg 7 Haarlem
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Boompjes 200 Rotterdam
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland Avenue Ceramique 125 Maastricht
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland Zuidwal 58 ’s-Hertogenbosch
Rijkswaterstaat Zee en Delta Poelendaelesingel 18 Middelburg

Wat gebeurt er daarna?

Na publicatie van het verkeersbesluit worden tot uiterlijk begin 2020 de nieuwe verkeersborden geplaatst. Dit zal zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens regulier onderhoud.