Internetconsulatie: Verzamelbesluit implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen

U kunt tot en met 3 september reageren op de internetconsultatie Verzamelbesluit implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen.

Het Ministerie van IenW bereidt een amvb voor ter implementatie van een aantal bepalingen van de gewijzigde kaderrichtlijn afvalstoffen. Ten eerste gaat het over het gescheiden inzamelen van bepaalde stromen huishoudelijk afval. Ten tweede wordt de registratie- en meldplicht voor bepaalde bedrijven uitgebreid en komt er een meldplicht voor een nieuwe EU-database over zeer zorgwekkende stoffen in producten. Het stortverbod voor gft-afval wordt uitgebreid naar een stortverbod voor bioafval.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

  • Gescheiden inzamelen: Gemeenten en indirect de inwoners
  • Melden en registratie: Organisaties die bepaalde handelingen verrichten met (gevaarlijke) afvalstoffen of producten produceren met zeer zorgwekkende stoffen; verantwoordelijk bevoegd gezag en inspectiediensten
  • Aanpassing stortverbod: bedrijven die bioafval storten.

Doelen van de regeling

  • De bepalingen van dit besluit inzake gescheiden inzameling hebben als doel het bevorderen van het gescheiden inzamelen van bepaalde huishoudelijke afvalstoffen door gemeenten. Deze bepalingen dienen ter implementatie van de gewijzigde kaderrichtlijn afvalstoffen.
  • Het doel van het geheel aan wettelijke bepalingen omtrent melding en registratie is het genereren van aanvullende gegevens ten behoeve van de handhaving van de afvalstoffenregelgeving in Nederland. De wijzigingen in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen dienen ter implementatie van de gewijzigde kaderrichtlijn afvalstoffen.
  • Door het vervangen van het begrip ‘gft-afval’ door ‘bioafval’ in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt in de praktijk het stortverbod uitgebreid.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

  • Verbeteringen op het gebied van gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, waardoor betere milieuresultaten kunnen worden behaald.
  • Verbeterd zicht op waar (gevaarlijke) afvalstoffen zich bevinden in onze economie waardoor milieurisico’s verder kunnen worden ingeperkt en het afvalstoffenbeheer verder verbeterd kan worden.

Reageren

Wilt u reageren op de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/verzamelbesluit_implementatie_kra (let op: link opent in nieuw venster.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).