Internetconsultatie: Programmabeslissing treinbeveiligingssysteem ERTMS Railmap 4

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Programmabeslissing treinbeveiligingssysteem ERTMS Railmap.

In 2014 is gekozen het huidige treinbeveiligingssysteem automatische treinbeïnvloeding (ATB) te vervangen door het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dit is een digitaal, robuust en toekomstvast beveiligingssysteem dat hoogfrequent spoor kan faciliteren en treinverkeer tussen landen bevordert.

Het ministerie bereidt de programmabeslissing ERTMS voor, welke de overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase markeert. De programmabeslissing is beschreven in de Railmap 4.

Doel

Met de invoering van ERTMS wordt het bestaande spoorbeveiligingssysteem gemoderniseerd. Het bestaande spoorbeveiligingssysteem ATB is toe aan vervanging en staat de verdere ontwikkeling van het spoorwegsysteem in de weg. Met ERTMS wordt een digitaal, robuust en toekomstvast beveiligingssysteem geïntroduceerd, dat hoogfrequent spoor kan faciliteren en treinverkeer tussen landen bevordert. Zo wordt er een systeemsprong in de treinbeveiliging gemaakt en doet Nederland ook Europese afspraken gestand.

Het programma realiseert de eerste fase van een landelijke uitrol om baten mogelijk te maken ten aanzien veiligheid, interoperabiliteit, capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid. Het programmadoel wordt bereikt door binnen planning en budget de scope van de programmabeslissing te realiseren. De scope betreft:

  • het gereedmaken van het Nederlandse spoor middels een basisinvestering in het ombouwen van materieel, het aanpassen van ICT-systemen, het opleiden van gebruikers, het aanpassen van de bedrijfsvoering;
  • het ombouwen van de eerste zeven baanvakken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

  • Materieeleigenaren en vervoerders (reizigers- en goederenvervoerders, leasemaatschappijen, spooraannemers, historisch railvervoer);
  • ProRail;
  • Decentrale overheden;
  • Havenbedrijven;
  • Reizigersorganisaties;
  • Spooreigenaren;
  • Marktpartijen;
  • Gebruikers.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de regeling, dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/programmabeslissing_treinbeveiligingssysteem_ertms_railmap_4 (let op: link opent in nieuw venster).

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster)