Internetconsultatie: Verkeersverdelingsregel Schiphol - Lelystad

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie herzien concept AMvB Verkeerverdelingsregel tussen Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Lelystad Airport (LA).

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een verkeersverdelingsregel voor tussen Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Lelystad Airport (LA). Met deze verkeersverdelingsregel wil het ministerie de internationale netwerk- en hubfunctie van AAS maximaal ondersteunen. In deze consultatie wordt een herziene conceptversie van de verkeersverdelingsregel voorgelegd.

Doel van de regeling

De capaciteit voor luchtvaart in Nederland is nu en in de toekomst schaars. Het kabinetsbeleid is erop gericht de beschikbare capaciteit op AAS zo in te zetten, dat de internationale netwerk- en hubfunctie van AAS maximaal wordt ondersteund.

Dit betekent dat AAS primair is bedoeld voor het (inter)continentale hub- en mainportgebonden verkeer. Regionale luchthavens richten zich voornamelijk op punt-tot-punt verkeer. De verkeersverdelingsregel is één van de instrumenten om invulling aan het kabinetsbeleid te geven (selectiviteitsbeleid).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

  • Luchtvaartmaatschappijen (voornamelijk de luchtvaartmaatschappijen die thans op AAS opereren en die op LA willen opereren);

  • Luchthavens (voornamelijk AAS en LA);

  • Passagiers;

  • De slotcoördinator;

  • Omwonenden van de luchthavens;

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie herzien concept AMvB Verkeerverdelingsregel tussen Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Lelystad Airport (LA)? Dat kan via het platform internetconsultatie.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).