Internetconsultatie: Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail voor. Met deze wet wordt de B.V. ProRail omgevormd naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Dit wetsvoorstel regelt de inrichting van het zelfstandig bestuursorgaan, kent taken en bevoegdheden toe aan het zelfstandig bestuursorgaan en regelt de verhouding tussen ProRail en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Doel van de regeling

Met dit wetsvoorstel geeft de regering uitvoering aan het voornemen in het regeerakkoord. ProRail wordt omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan. De omvorming heeft als doel:

  • de organisatie van ProRail vorm te geven op een wijze die past bij de publieke taken die ProRail uitvoert;
  • de aansturing van ProRail te vereenvoudigen;
  • en de publieke verantwoording over de wettelijke taken en de besteding van publieke middelen (jaarlijks ruim 2 miljard euro) te versterken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

  • ProRail

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Autoriteit Consument en Markt

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de regeling? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/wet_publiekrechtelijke_omvorming_prorail (let op: link opent in nieuw venster)

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster)