Internetconsultatie: Wijziging vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014, Zichtvliegen buiten daglichtperiode

U kunt tot en met 25 augustus 2019 reageren op de internetconsultatie over het zichtvliegen buiten daglichtperiode

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 voor. Hiermee wil de minister het verbod op vliegen buiten de daglichtperiode (UDP) onder zichtvliegvoorschriften (VFR) opheffen. Met het opheffen van het verbod wordt het mogelijk voor vliegers om hun vaardigheden voor het vliegen in het donker bij te houden nadat de vliegopleiding is afgerond. Uiteraard alleen binnen de geldende openingstijden en (milieu)kaders.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

  • Kleine Luchtvaart;
  • Handhavende instanties;
  • Luchthavens;
  • Omwonenden.

Doel van de regeling

In EU Verordening 1178/2011 Flight Crew Licensing is het vliegen buiten de daglichtperiode (UDP, Uniforme Daglicht Periode) onder zichtvliegvoorschriften (VFR, Visual Flight Rules) een verplicht onderdeel voor het behalen van verscheidene vliegopleidingen. Omdat het in Nederland voor VFR vliegverkeer (recreatief) verboden is buiten UDP te vliegen, heeft staatsecretaris Dijksma per 1 juni 2016 vrijstelling verleend voor dergelijke opleidingsvluchten. Voor de recreatieve vlieger is het echter ook van belang om zijn nachtvaardigheden bij te houden nadat de opleiding is afgerond. Dat kan nu alleen in het buitenland. Daarnaast moeten er voor bepaalde ad hoc commerciële VFR vluchten momenteel steeds uitzonderingen worden verleend. De kleine luchtvaartsector heeft IenW daarom verzocht het verbod op te heffen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het is op voorhand lastig in te schatten hoeveel extra vluchten er buiten UDP zullen plaatsvinden. Er vinden per jaar ongeveer 100 lesvluchten buiten UDP plaats. De verwachting is dat de toename na opheffing van het verbod ook zo rond de 100 vluchten op jaarbasis zal zijn (op een totaal van ongeveer 150.000 vluchten in de recreatieve luchtvaart per jaar). En deze zullen met name plaatsvinden in de winter periode wanneer het al rond a 16.30 a 17.00 uur donker is.


Vliegen buiten UDP moet passen binnen de openingstijden van Nederlandse luchthavens en de (milieu)kaders die de luchthavenbesluiten met zich meebrengen. Aan het VFR-vliegen buiten UDP wordt als voorwaarde verbonden dat men opstijgt vanaf /landt op een Nederlandse luchthaven. Hiermee wordt voorkomen dat de omgeving laat op de avond of ’s nachts geconfronteerd kan worden met recreatievluchten.

Reageren

Wilt u reageren op de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/zichtvliegen_buiten_de_daglichtperiode (let op: link opent in nieuw venster).
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).