IC: Lagere regelgeving implementatie vierde spoorwegpakket

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Lagere regelgeving implementatie vierde spoorwegpakket.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de implementatie voor van het Europese Vierde Spoorwegpakket. Het wetsvoorstel is eerder geconsulteerd en in maart 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Nu volgt de implementatie van het Vierde Spoorwegpakket in lagere regelgeving. Deze lagere regelgeving wordt hierbij ter consultatie voorgelegd.

Doel van de regeling

De Europese wetgever beoogt met het Europese Vierde Spoorwegpakket de spoorwegmarkt geleidelijk open te stellen. Het pakket bestaat uit zes wetgevingsvoorstellen. Deze voorstellen zijn onder te verdelen in een technische pijler en een marktpijler. Het Vierde Spoorwegpakket schrijft voor dat de wetgevingsvoorstellen voor de marktpijler uiterlijk op 25 december 2018 geïmplementeerd moeten zijn in nationale wetgeving. Voor de technische pijler is dit uiterlijk op 16 juni 2019. De implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket wordt beleidsarm en dus één-op-één in de nationale wetgeving doorgevoerd.

Doelgroepen die worden geraakt

  • De spoorsector;
  • Spoorwegondernemingen;
  • Conformiteit beoordelende instanties.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/Lagere regelgeving implementatie vierde spoorwegpakket (let op: link opent in nieuw venster).