Landelijk afvalbeheerplan 3

Eerste wijziging van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017 – 2029.

Vanaf dinsdag 18 december 2018 kunt u een zienswijze geven over het ontwerp van de eerste wijziging van het derde Landelijk afvalbeheerplan (LAP3). Het ontwerp van de eerste wijziging LAP3 kunt u inzien op www.lap3.nl (let op: link opent in nieuw venster).

Zienswijze indienen digitaal

Wilt u direct een zienswijze indienen op het ontwerp van de eerste wijziging (LAP3)? Gebruik dan het zienswijzenformulier:

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze.

Schriftelijk per post

U kunt ook schriftelijk, per post een zienswijze indienen:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Directie Participatie
  • O.v.v. eerste wijziging LAP3
  • Postbus 30316
  • 2500 GH Den Haag

Mondeling

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de helpdesk afvalbeheer van Rijkswaterstaat, bereikbaar op werkdagen van 9:00 - 12:00, telefoonnummer 088 797 7102, kies optie 3.

Let op! Maak uw afspraak tijdig, de mondelinge zienswijze dient ook binnen de inspraaktermijn plaats te vinden.

Inzage

Op papier kunt u de stukken inzien bij:

Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatRijnstraat 1 - 6Den Haag
Rijkswaterstaat UtrechtGriffioenlaan 2Utrecht

De kennisgeving is 17 december 2018 o.a. gepubliceerd in de Staatscourant (let op: link opent in nieuw venster)

Meer informatie

Meer informatie over het Landelijk Afvalbeheerplan vindt u op: www.lap3.nl (let op: link opent in nieuw venster).