Landelijk afvalbeheerplan 3

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerp van de tweede wijziging van het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Dit was mogelijk van dinsdag 7 april tot en met maandag 18 mei 2020.

Op 28 november 2017 is LAP3 door de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld en in werking getreden. In LAP3 wordt het afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd. Eind 2018 is er een eerste wijziging geweest op LAP3. Inmiddels is er een tweede wijziging van LAP3, die bestaat uit:

  • Implementatie herziene kaderrichtlijn afvalstoffen in het LAP3;
  • Actualiseren LAP3 aan het stelsel van de Omgevingswet;
  • Aantal overige wijzigingen ter bevordering van de circulaire economie en ter correctie van een aantal onvolkomenheden.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De minister/staatssecretaris betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Op iedere zienswijze wordt een reactie gegeven in de nota van antwoord. Als deze gereed is, kunt u deze
samen met de definitieve versie van de tweede wijziging van LAP3 inzien op www.lap3.nl. Indieners van een zienswijze krijgen hierover automatisch bericht.

Meer informatie

Meer informatie over het Landelijk Afvalbeheerplan vindt u op www.lap3.nl.

Let op: Vanwege het vele thuiswerken ten gevolge van de Corona-crisis is de helpdesk Afvalbeheer op dit moment niet direct telefonisch bereikbaar. In tegenstelling tot wat in de inspraaknotitie en bekendmaking in de Staatscourant staat, kan voor een afspraak voor mondelinge inspraak dus niet worden gebeld. Wensen om mondeling in te spreken, kunnen via het contactformulier van de helpdesk kenbaar worden gemaakt (zie opnieuw tweede wijziging van LAP3).