Lelystad Airport: uitbreiding luchthaven

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en het onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapport (MER).

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen
Fase 2 Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport
Fase 3 Afgerond - Vaststelling luchthavenbesluit
Fase 4
Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerpwijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en het milieueffectrapport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil voor Lelystad Airport uiteindelijk een maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar mogelijk maken.

Nota van Antwoord beschikbaar

Van vrijdag 11 januari tot en met donderdag 21 februari 2019 zijn 9.362 zienswijzen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en het onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapport (MER) ingediend namens 9.409 personen en organisaties.

In de Nota van Antwoord vindt u de reactie op de ingediende zienswijzen op het wijzigingsbesluit en het geactualiseerde milieueffectrapport.

De Nota van Antwoord en de bijhorende kamerbrief vindt u hier. (opent in nieuw venster)

Vaststellen wijzigingsbesluit Luchthavenbesluit Lelystad

Na afronding van de voorhang in beide Kamers zal het Wijzigingsbesluit voor advies aan de Raad van State worden aangeboden waarna het vastgesteld kan worden.

Te zijner tijd zullen de indieners van een zienswijze nader worden geïnformeerd over het vastgestelde Wijzigingsbesluit.

Meer informatie over de achtergronden van het wijzigingsbesluit wordt gegeven op de projectpagina ontwerpwijziging.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Meer informatie over het project kunt u vinden op de website van het project. (let op: link opent in nieuw venster)