Voornemen Lob van Gennep

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapport voor te bereiden voor de voorkeursbeslissing Lob van Gennep. Dit was mogelijk van woensdag 12 februari tot en met dinsdag 21 april 2020.

In mei 2019 is een verkenning gestart naar het verbeteren van de hoogwaterbescherming, de waterberging en de ruimtelijke kwaliteit van Lob van Gennep. De verkenning werkt toe naar een voorkeursbeslissing, die naar verwachting eind 2021 wordt genomen.

In 2019 heeft iedereen de kans gehad mogelijke oplossingen aan te dragen. Uit de mogelijke oplossingen zijn drie alternatieven geselecteerd die in de verdere verkenning uitgewerkt worden. Van deze alternatieven worden de milieueffecten onderzocht. De milieueffecten worden beschreven in een milieueffectrapport. Mede op basis van het milieueffectrapport wordt aan het einde van de verkenningsfase de voorkeursbeslissing genomen.

De volgende alternatieven worden verder uitgewerkt:

  • Reguliere Dijken;
  • Verbindende Dijken met vaste drempel(s);
  • Verbindende Dijken met een waterkerende instroomvoorziening.

Wat gebeurt er daarna?

De onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. wordt gevraagd een advies uit te brengen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de zienswijzen. Het advies wordt gepubliceerd op www.commissiemer.nl. De zienswijzen worden samengevat en gebundeld en voorzien van een reactie in een nota van antwoord. De nota van antwoord wordt gepubliceerd op deze website en op www.lobvangennep.nl. In de nota van antwoord wordt duidelijk gemaakt of de zienswijzen en het advies leiden tot een aanpassing van de te onderzoeken alternatieven of tot een aanvulling van de te onderzoeken effecten. De verwachting is dat de nota van antwoord voor de zomer 2020 gepubliceerd wordt. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Ingediende zienswijzen

Van woensdag 12 februari tot en met dinsdag 21 april 2020 zijn 93 zienswijzen ingediend over het voornemen een milieueffectrapport voor te bereiden voor de voorkeursbeslissing Lob van Gennep. Van de 93 ingediende zienswijzen zijn 25 zienswijzen afkomstig van beroepsmatige participanten en 69 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de gemeentes Milsbeek (33), Middelaar (21), Ottersum (12), Ven-Zelderheide (8) en Gennep (7).