Vaststelling Luchtvaartnota 2020-2050

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De Luchtvaartnota 2020-2050 is definitief vastgesteld. Er kan geen beroep worden ingesteld tegen de Luchtvaartnota 2020-2050.

Met de Luchtvaartnota 2020-2050 zet het kabinet de nieuwe koers uit voor de luchtvaart. Vier publieke belangen staan hierin centraal:

  • Veilige luchtvaart in de lucht en op de grond;
  • Goede verbindingen met de belangrijke bestemmingen in de wereld;
  • Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit;
  • Verminderen van het klimaateffect.

Het kabinet wil dat de luchtvaart klaar is voor de toekomst. Daarom moet de luchtvaart zorgen voor minder hinder en uitstoot van vervuilende stoffen. Bij de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart moeten de negatieve effecten op mens, natuur en milieu verminderen. Alleen als de luchtvaart er aantoonbaar in slaagt stiller en schoner te worden, dan kan groei gerealiseerd worden. Dat biedt perspectief voor de sector. Maar, de innovatiesnelheid naar stiller en schoner is geen gegeven, en de randvoorwaarden die vanuit de publieke belangen gesteld worden zijn leidend voor het aantal vliegtuigbewegingen.

Wijzigingen op de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 heeft de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. De Luchtvaartnota 2020-2050 is – mede als gevolg daarvan – gewijzigd.

In de nota van antwoord bij de Luchtvaartnota 2020-2050 wordt ingegaan op de zienswijzen, de kabinetsreactie op de zienswijzen en de wijzigingen in de Luchtvaartnota 2020-2050 vanwege de zienswijzen.

Inzage

De papieren documenten liggen van woensdag 25 november 2020 tot en met dinsdag 5 januari 2021 ter inzage op de volgende locaties:

Instantie
Locatie
Plaats
Provincie GelderlandMarkt 11, 6811 CGArnhem
Provincie Noord-HollandDreef 3, 2012 HRHaarlem
Provincie FlevolandVisarenddreef 1, 8232 PHLelystad
Provincie FryslanTweebaksmarkt 52, 8911 KZLeeuwarden
Provincie OverijsselLuttenbergstraat 2, 8012 EEZwolle
Provincie DrentheWesterbrink 1, 9405 BJAssen
Provincie Noord-BrabantBrabantlaan 1, 5216 TV‘s Hertogenbosch
Provincie GroningenMartinikerkhof 12, 9712 JNGroningen
Provincie Limburg (alleen op afspraak, telefoon 043 389 99 99)Gouvernement aan de Maas Limburglaan 10, 6229 GARandwyck-Maastricht
Provincie UtrechtArchimedeslaan 6, 3584 BAUtrecht
Provincie Zuid-Holland (locatie momenteel gesloten. Bekijk de lijst voor een andere locatie in Den Haag)Zuid-Hollandplein 1, 2596 AWDen Haag
Provincie ZeelandAbdij 6, 4331 BKMiddelburg
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99)Rijnstraat 8, 2515 XPDen Haag
LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee. Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.