Voornemen Luchtvaartnota 2020 - 2050

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit was mogelijk van woensdag 20 maart tot en met dinsdag 16 april 2019. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de onderwerpen (reikwijdte) en diepgang (detailniveau) voor de planmilieueffectrapportage voor de Luchtvaartnota 2020-2050.

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de onderwerpen (reikwijdte) die het milieueffectrapport onderzoekt en met welke diepgang (detailniveau). In het milieueffectrapport geeft IenW aan welke ambitie, strategie en maatregelen ze heeft getoetst bij elke denkrichting. Daarna kiest het ministerie een pakket aan maatregelen voor de Luchtvaartnota.