Homepage Militaire luchthaven Woensdrecht

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport. Dit was mogelijk van 30 maart tot en met 28 april 2015.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport luchthaven Woensdrecht

Zienswijze indienen over het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport

Het Luchthavenbesluit Woensdrecht regelt het gebruik van de luchthaven door vliegverkeer. Het betreft tevens de invloed van de aanwezigheid van de luchthaven en van het vliegverkeer op de omgeving. Hiervoor is een milieueffectrapport opgesteld waarin de milieueffecten staan beschreven.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Deze fase is afgerond met het uitbrengen van de reactienota naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen en het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage over de concept-notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport. Daarmee wordt de milieueffectrapportage afgerond. In februari 2016 worden de milieueffectrapportage en het ontwerpluchthavenbesluit gepubliceerd en kunnen daar zienswijzen op worden uitgebracht.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het ministerie van Defensie.