Militaire luchthaven Woensdrecht

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de concept notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport.

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op concept notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport luchthaven Woensdrecht
Fase 2Zienswijze indienen op het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport

Het Luchthavenbesluit Woensdrecht regelt het gebruik van de luchthaven door vliegverkeer. Het betreft tevens de invloed van de aanwezigheid van de luchthaven en van het vliegverkeer op de omgeving. Hiervoor is een milieueffectrapport opgesteld waarin de milieueffecten staan beschreven.

Concept notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport

Deze fase is afgerond met het uitbrengen van de reactienota naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen en het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage over de concept-notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport. Daarmee wordt de milieueffectrapportage afgerond.

In februari 2016 worden de milieueffectrapportage en het ontwerpluchthavenbesluit gepubliceerd en kunnen daar zienswijzen op worden uitgebracht.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Meer inhoudelijke informatie over de militaire luchthaven Woensdrecht vindt u op de website van het ministerie van Defensie (let op: link opent in nieuw venster).