Voornemen Militaire luchthaven Woensdrecht

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit was mogelijk van 30 maart tot en met 28 april 2015.

Deze fase is afgesloten met het uitbrengen van de reactienota hoe is omgegaan met de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage bij het voornemen een milieueffectrapport ten behoeve van een luchthavenbesluit voor de luchthaven Woensdrecht op te stellen.