Fase 5 van dit project is op 13 november 2014 afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen de wijziging op het tracébesluit.

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op startnotitie
Fase 2 Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (2011)
Fase 3 Afgerond - Beroep aantekenen tegen tracébesluit (2012)
Fase 4 Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit (2014)
Fase 5 Afgerond - Beroep aantekenen tegen gewijzigd tracébesluit 2014

De verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek voorkomt gevaarlijke inhaalmaneuvres, waarmee de verkeersveiligheid verbetert. Deze manoeuvres zijn vaak oorzaak van ernstige ongevallen. Daarnaast verbetert de doorstroming op het traject en daarmee de bereikbaarheid van de regio.

Tracébesluit 2014

Het tracébesluit 2014 komt tot stand door een wijzigingsbesluit op het tracébesluit uit 2012. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het tracébesluit uit 2012 zijn:

  • Aanpassing van de aansluiting van de busbaan tussen de N33 en Diepstroeten.
  • Gebruik van bestaand asfalt in de bocht ten oosten van Gieten.
  • Bij aansluiting de Hilte: bouw van een nieuwe onderdoorgang direct naast de bestaande onderdoorgang, aanpassing van het wegprofiel en de correctie van de geluidswallen.
  • Bouw van een nieuwe landbouwtunnel naast de bestaande tunnel en de aanpassing van het wegprofiel ten noorden van de aansluiting K.J. de Vriezestraat.
  • Gebruik van bestaand asfalt bij de aansluiting Meeden.
  • Ruimtebeperkende uitvoering van de verbindingsbogen in knooppunt Zuidbroek.

In het tracébesluit staan de wijzigingen en gevolgen daarvan in detail beschreven.

Lees meer over het tracébesluit

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 9602.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), 7 dagen per week geopend, van 06.00 tot 22.30 uur.