N33 Midden

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport N33 Midden. Dit was mogelijk van donderdag 27 augustus tot en met woensdag 7 oktober 2020.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voornemen milieueffectrapport
Afgerond Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Beroep instellen tegen tracébesluit

Impressie

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Om de economische ontwikkeling in de regio Noordoost-Groningen te bevorderen, willen de regio en de provincie dat de Eemsdelta beter bereikbaar wordt. Hiervoor is het verdubbelen van de N33 Midden tussen Zuidbroek en Appingedam van groot belang.

In 2018 hebben de provincie Groningen en het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat definitief gekozen voor alternatief X1, dat vanuit de omgeving is aangedragen. Dit alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Daarnaast heeft het een groot draagvlak in de omgeving. Ook biedt dit alternatief de beste kansen voor het herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Groningen hebben de ambitie uitgesproken dat de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg wordt aangelegd. Dit betekent dat het energieverbruik van de weg én het verbruik van de aanleg van deze weg worden gecompenseerd.

Specifiek zijn de volgende maatregelen gepland:

  • Verdubbelen van de N33 Midden tussen Zuidbroek en Appingedam naar twee rijbanen met elk twee rijstroken;
  • Verbeteren van de veiligheid op de N33 Midden.

Planning

Wanneer
Wat
4e kwartaal 2020Opstellen nota van antwoord over het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport
1e kwartaal 2021Vaststellen tracébesluit
2e kwartaal 2021Beroepsprocedure tracébesluit
2022-2026Uitvoering van de werkzaamheden

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Voor meer informatie over het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op deze website.