Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport N33 Midden

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Van donderdag 27 augustus tot en met woensdag 7 oktober 2020 kunt u een zienswijze indienen over het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport van het project N33 Midden.

Om de economische ontwikkeling in de regio Noordoost-Groningen te bevorderen, willen de regio en de provincie dat de Eemsdelta beter bereikbaar wordt. Hiervoor is het verdubbelen van de N33 Midden tussen Zuidbroek en Appingedam van groot belang.

In 2018 hebben de provincie Groningen en het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat definitief gekozen voor alternatief X1, dat vanuit de omgeving is aangedragen. Dit alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Daarnaast heeft het een groot draagvlak in de omgeving. Ook biedt dit alternatief de beste kansen voor het herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Groningen hebben de ambitie uitgesproken dat de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg wordt aangelegd. Dit betekent dat het energieverbruik van de weg én het verbruik tijdens de aanleg van deze weg worden gecompenseerd.

Specifiek zijn de volgende maatregelen gepland:

  • Verdubbelen van de N33 Midden tussen Zuidbroek en Appingedam naar twee rijbanen met elk twee rijstroken;
  • Verbeteren van de veiligheid op de N33 Midden.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen. Bent u niet in de gelegenheid uw zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden.

U kunt uw zienswijze geven over het hele ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport. Verwacht wordt dat uw leefomgeving qua veiligheid en leefbaarheid verbetert door de verdubbeling van de N33 Midden. Ook worden positieve effecten voor de regionale economie verwacht. Wij stellen het op prijs als u in uw zienswijze aangeeft wat u van onze plannen vindt.

Inloopbijeenkomsten en informatie online

Op maandag 31 augustus in Appingedam (gebouw ASWA, Burgemeester Klauckelaan 16) en woensdag 2 september in Siddeburen (Multifunctioneel Centrum, Oudeweg 70) organiseren wij een inloopbijeenkomst. Vanwege de coronamaatregelen (Covid-19) dient u zich hiervoor van te voren aan te melden en wordt gewerkt met tijdsblokken. De blokken zijn:

  • Van 17.00 tot 18.00 uur;
  • Van 18.00 tot 19.00 uur;
  • Van 19.00 tot 20.00 uur.

Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan aan via www.n33midden.nl/aanmelden. Per tijdsblok kunnen we maximaal 15 personen ontvangen.

Op de website www.N33midden.nl staat een 3D-visualisatie van de oude en de nieuwe N33 Midden, waarbij ook online vragen gesteld kunnen worden.

Inzage

De papieren documenten liggen van donderdag 27 augustus tot en met woensdag 7 oktober 2020 ter inzage op de volgende locaties.

InstantieLocatiePlaatsTel. nr.
Rijkswaterstaat Noord NederlandZuidersingel 3Leeuwarden088 797 44 00
Provincie GroningenSt. Jansstraat 4Groningen050 316 49 11
Gemeente Midden-Groningen (locatie 1)
Gorecht-Oost 166Hoogezand0598 37 37 37
Gemeente Midden-Groningen (locatie 2)
Hoofdweg 10ASlochteren0598 37 37 37
Gemeente AppingedamWilhelminaweg 14Appingedam14 0596
Gemeente DelfzijlJ. van den Kornpuntplein 10Delfzijl14 0596

Let op: Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus (Covid-19) kan het voorkomen dat de inzagelocaties niet of beperkt open zijn. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie voor het maken van een afspraak (zie tabel hieronder). Ook is het mogelijk om een fysiek exemplaar van de documenten op te vragen via telefoonnummer 0800 8002 (Rijkswaterstaat).

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.