N35 Nijverdal - Wierden

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Fase 3 van dit project is afgelopen. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Op de N35 tussen Nijverdal en Wierden vormen de doorstroming van het verkeer en ook de verkeersveiligheid een probleem. Omdat de verkeersdrukte de komende jaren toeneemt, zullen ook de problemen zoals files en verkeersongevallen toenemen.

Deel N35 opwaarderen naar autoweg

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op en rond dit tracé te verbeteren, wil de minister van Infrastructuur en Waterstaat samen met de provincie Overijssel en de gemeenten in de regio dit deel van de N35 opwaarderen naar een autoweg. Rijkswaterstaat neemt de uitvoering op zich. De weg krijgt:

  • twee rijbanen met elk twee rijstroken
  • een maximum toegestane snelheid van 100 km/h
  • ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen

Om de N35 tussen Nijverdal en Wierden te kunnen aanpassen, neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat een tracébesluit.

Tracébesluit

Het tracébesluit beschrijft de maatregelen voor de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Het tracébesluit geeft in detail aan welke maatregelen worden getroffen en wat het effect daarvan is, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur. Het tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden beschrijft hoe de vernieuwde (verbrede) N35 er uitziet en toont de inpassing in de omgeving.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat. U kunt zich op deze website ook abonneren op de nieuwsbrief.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.