Homepage N35 Nijverdal - Wierden

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Op de N35 tussen Nijverdal en Wierden vormen de doorstroming van het verkeer en ook de verkeersveiligheid een probleem. Omdat de verkeersdrukte de komende jaren toeneemt, zullen ook de problemen zoals files en verkeersongevallen toenemen.

Deel N35 opwaarderen naar autoweg

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op en rond dit tracé te verbeteren, wil de minister van Infrastructuur en Waterstaat samen met de provincie Overijssel en de gemeenten in de regio dit deel van de N35 opwaarderen naar een autoweg. Rijkswaterstaat neemt de uitvoering op zich. De weg krijgt:

  • Twee rijbanen met elk twee rijstroken;
  • Een maximum toegestane snelheid van 100 km/h;
  • Ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen.

Om de N35 tussen Nijverdal en Wierden te kunnen aanpassen, neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat een tracébesluit.

Tracébesluit

Het tracébesluit beschrijft de maatregelen voor de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Het tracébesluit geeft in detail aan welke maatregelen worden getroffen en wat het effect daarvan is, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur. Het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden beschrijft hoe de vernieuwde (verbrede) N35 er uitziet en toont de inpassing in de omgeving.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.