Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport N35 Nijverdal – Wierden.

Ontwerp

Rijkswaterstaat heeft het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport N35 Nijverdal - Wierden samen met de regio opgesteld. Het ontwerp van de weg is ontstaan in verschillende sessies met de ambtelijke begeleidingsgroep en door bijeenkomsten op locatie met belanghebbenden.

Tijdens een inloopavond in maart 2017 heeft Rijkswaterstaat het tussentijdse ontwerp gepresenteerd en online beschikbaar gesteld zodat iedereen het kon bekijken. De projectorganisatie heeft de reacties tijdens het hele ontwerpproces meegenomen in de verdere uitwerking en waar mogelijk verwerkt in het wegontwerp. Ook de reacties op de kennisgeving met het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen zijn zo veel mogelijk betrokken bij de verdere uitwerking.

In hoofdlijnen gaat het volgende gebeuren:

  • De N35 krijgt tussen Nijverdal en Wierden twee rijbanen met elk twee rijstroken.
  • De maximumsnelheid wordt 100 km/h.
  • Er komen twee ongelijkvloerse aansluitingen: de aansluiting ’t Lochter bij de Burgemeester H. Boersingel (N347) en de aansluiting Wierden-West bij de Nijverdalsestraat/Haarkampsweg.
  • Op het kruispunt van de Burgemeester H. Boersingel met de noordelijke toe- en afrit komen verkeerslichten. De zuidelijke afrit sluit door middel van een vrije rechtsaffer op de Burgemeester H. Boersingel aan. Vanaf de Burgemeester H. Boersingel komt een vrije rechtsaffer naar de N35 richting Wierden.
  • De toe- en afritten van de aansluiting Wierden-West sluiten via een kluifrotonde – twee driekwart rotondes die met elkaar verbonden zijn ¬– aan op de Nijverdalsestraat en de Haarkampsweg.
  • Tussen de nieuwe aansluiting met ’t Lochter en de nieuwe aansluiting Wierden-West komt de N35 noordelijker te liggen, dichter bij de spoorlijn Zwolle - Almelo.
  • De N35 gaat de Baron van Sternbachlaan de Westerveenweg, Vossenbosweg en Stegeboersweg ongelijkvloers kruisen. De N35 gaat hierbij over de kruisende verbindingen heen. De oversteek bij de Dwarsweg wordt opgeheven.
  • Lokaal verkeer tussen de aansluitingen ’t Lochter en Wierden-West kan gebruik maken van de gedeeltelijk aangepaste parallelweg.
  • Er komt een ecoduct over de nieuwe weg en het spoor tussen het Notterveld en het Wierdenseveld, in de buurt van de Schapendijk - Westerveenweg.

Wat gebeurt er daarna?

De Directie Participatie verzamelt alle zienswijzen. Die zijn openbaar. Op iedere zienswijze wordt een reactie gegeven in de nota van antwoord. Deze kunt u, samen met het tracébesluit, te zijner tijd inzien. Indieners van zienswijzen krijgen hier automatisch bericht van. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt mede op basis van deze zienswijzen het tracébesluit vast. Dit gebeurt waarschijnlijk in 2019.