Tracébesluit

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

In het tracébesluit is het volgende vastgesteld:

 • De N35 krijgt tussen Nijverdal en Wierden twee rijbanen met elk twee rijstroken.
 • De maximumsnelheid wordt 100 km/h.
 • Er komen twee ongelijkvloerse aansluitingen: de aansluiting ’t Lochter bij de Burgemeester H. Boersingel (N347) en de aansluiting Wierden-West bij de Nijverdalsestraat/Haarkampsweg.
 • Op het kruispunt van de Burgemeester H. Boersingel met de noordelijke toe- en afrit komen verkeerslichten. De zuidelijke afrit sluit door middel van een vrije rechtsaffer op de Burgemeester H. Boersingel aan. Vanaf de Burgemeester H. Boersingel komt een vrije rechtsaffer naar de N35 richting Wierden.
 • De toe- en afritten van de aansluiting Wierden-West sluiten via een kluifrotonde – twee driekwart rotondes die met elkaar verbonden zijn ¬– aan op de Nijverdalsestraat en de Haarkampsweg.
 • Tussen de nieuwe aansluiting met ’t Lochter en de nieuwe aansluiting Wierden-West komt de N35 noordelijker te liggen, dichter bij de spoorlijn Zwolle - Almelo.
 • De N35 gaat de Baron van Sternbachlaan de Westerveenweg, Vossenbosweg en Stegeboersweg ongelijkvloers kruisen. De N35 gaat hierbij over de kruisende verbindingen heen. De oversteek bij de Dwarsweg wordt opgeheven.
 • Lokaal verkeer tussen de aansluitingen ’t Lochter en Wierden-West kan gebruik maken van de gedeeltelijk aangepaste parallelweg.
 • Er komt een ecoduct over de nieuwe weg en het spoor tussen het Notterveld en het Wierdenseveld, in de buurt van de Schapendijk - Westerveenweg.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

Van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 januari 2018 heeft het ontwerptracébesluit/Milieueffectrapport N35 Nijverdal – Wierden ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Aanpassingen in de te treffen geluidmaatregelen; zo zijn bijvoorbeeld de locaties, lengtes en hoogtes van geluidschermen gewijzigd.
 • De doorrijhoogte van het nieuwe ecoduct Notterveld is ter hoogte van de spoorlijn Zwolle-Almelo verlaagd van 9,0 meter naar 6,75 meter.
 • In het tracébesluit is op een aantal locaties de beplanting aangevuld.
 • Aan beide uiteinden van de onderdoorgang Vossenbosweg is een verkeersregelinstallatie toegevoegd.

Een volledige beschrijving van alle wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit is te vinden in deel III Toelichting, paragraaf 1.3.