Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen.

Om de N35 tussen Nijverdal en Wierden te kunnen aanpassen, zal de minister van Infrastructuur en Milieu een (ontwerp)tracébesluit nemen. De milieueffecten van dit (ontwerp)tracébesluit worden in een milieueffectrapport inzichtelijk gemaakt.

Voorkeursalternatief

Op 2 maart 2015 heeft de minister, in nauw overleg met de provincie Overijssel, Regio Twente, de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten, gekozen voor de volgende oplossing:

  • De N35 wordt tussen Nijverdal en Wierden in noordelijke richting opgeschoven, dicht langs de zuidzijde van de spoorlijn Zwolle – Almelo
  • De nieuwe N35 krijgt twee rijbanen met elk twee rijstroken
  • De rijstroken worden gescheiden door een middenberm
  • De aansluitingen bij de Burgemeester Boersingel en Wierden-West worden ongelijkvloers uitgevoerd
  • Tegelijk met de aanpassing van de weg zal er ook een ecoduct worden aangelegd tussen het Notterveld en het Wierdenseveld