Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen over het voornemen tot het opstellen van een Nationaal Water Programma 2022-2027 en een PlanMER. U kunt ook een reactie geven op het voorgenomen participatieproces. Dit kunt u doen van 1 november tot en met 28 november 2019.

Voornemen tot het opstellen van het Nationaal Water Programma 2022-2027

Onder de Waterwet moet de rijksoverheid een nationaal beleidsplan en beheerplan maken voor het waterbeleid en beheer in Nederland. Iedere zes jaar worden deze plannen herzien. In het voornemen kondigen de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan dit voor de periode 2022-2027 te gaan doen.

U kunt een zienswijze indienen over dit voornemen, bijvoorbeeld als u aandachtspunten heeft voor de integratie van beleid en beheer in het Nationaal Water Programma 2022-2027.

Voornemen tot het opstellen van een PlanMER en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Er wordt een PlanMER inclusief passende beoordeling opgesteld ter ondersteuning van de besluitvorming over het Nationaal Water Programma 2022-2027. Het PlanMER is een rapport dat de gevolgen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 voor onze leefomgeving en het milieu beschrijft. Ter voorbereiding van het PlanMER wordt nu in de NRD beschreven welke onderwerpen (reikwijdte) in het PlanMER onderzocht zullen worden en met welke diepgang (detailniveau).

U kunt een zienswijze indienen over bijvoorbeeld de onderwerpen, diepgang of beoordelingskader voor het PlanMER. Veel onderdelen die in de NRD beschreven worden zijn al vaststaand beleid, bijvoorbeeld omdat er aan Europese regels voldaan moet worden. Wij horen daarom in het bijzonder ook graag of u onderwerpen mist.

Participatieplan

Het vormgeven van het Nationaal Water Programma 2022-2027 kunnen en doen de ministeries niet alleen. Zij werken samen met verschillende overheden en andere betrokken organisaties. Er zijn naast de terinzagelegging van de voornemens nog andere momenten waarop burgers en partijen die bij het waterbeleid en beheer betrokken zijn worden geraadpleegd. De wijze waarop dat gebeurt staat in het participatieplan.

U kunt een reactie geven op het voorgestelde proces, bijvoorbeeld over uw informatiebehoefte.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt via dit formulier een zienswijze indienen over het voornemen een Nationaal Water Programma 2022-2027 op te stellen en over het voornemen hiervoor een milieueffectrapport op te stellen. U kunt het formulier ook gebruiken om een reactie te geven op het participatieplan. U kunt bijlagen meesturen (maximaal 25Mb).

Inzage

De documenten liggen van 1 november tot en met 28 november ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Gouvernement LimburgLimburglaan 10Maastricht
Provinciehuis GelderlandMarkt 11Arnhem
Provinciehuis FrieslandTweebaksmarkt 52Leeuwarden
Provinciehuis GroningenSint Jansstraat 4Groningen
Provinciehuis OverijsselLuttenbergstraat 2Zwolle
Provinciehuis FlevolandVisarenddreef 1Lelystad
Provinciehuis Zuid-HollandZuid-Hollandplein 1Den Haag
Provincie Noord-HollandOp afspraak: 023 - 514 4440 of info.div@noord-holland.nlHaarlem
Provinciehuis UtrechtArchimedeslaan 6Utrecht
Provinciehuis ZeelandAbdij 6Middelburg
Provinciehuis Noord-BrabantBrabantlaan 1's-Hertogenbosch
Provinciehuis Drenthe (stukken digitaal in te zien)Westerbrink 1Assen
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatRijnstraat 8 (op afspraak, 070-4568999)Den Haag
RijkswaterstaatGriffioenlaan 2Utrecht

Wat gebeurt er daarna?

De ministeries vragen aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) advies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Na sluiting van de zienswijzentermijn bekijken de ministeries alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig. De ministers betrekken uw zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. bij het opstellen van het PlanMER en het Nationaal Water Programma 2022-2027. Ook worden uw reacties op het participatieplan bekeken. Er wordt een reactienota opgesteld en deze nota wordt op deze website geplaatst. De indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk op het Nationaal Water Programma 2022-2027.