Vaststelling

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is vastgesteld. Er is geen beroep mogelijk op de definitieve NOVI.

Op basis van de ingediende zienswijzen, de behandeling van de ontwerp-NOVI in de Tweede Kamer op 7 november 2019 en de voorjaarsbrief die in april 2020 is verstuurd naar de Tweede Kamer over ‘Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)’ is de definitieve NOVI tot stand gekomen.

Nota van antwoord

In de nota van antwoord vindt u de reactie op alle ingediende zienswijzen. Om snel uw nummer in het overzicht van zienswijzen (bijlage 1) te vinden, kunt u de zoekfunctie in het PDF-bestand gebruiken (klik op het vergrootglas). Noteer de paragraafnummers die achter uw zienswijzenummer staan en zoek deze paragraafnummers in de nota van antwoord.

Vervolg

De NOVI wordt na de vaststelling in de Ministerraad ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Vervolgens zal de Tweede Kamer over de definitieve NOVI en bijbehorende documenten een debat voeren (nahangprocedure, Wro).