Zienswijze indienen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het concept NEC-programma van dinsdag 6 november tot en met maandag 17 december 2018.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

  • Op welk hoofdstuk/welke tabel/pagina de zienswijze betrekking heeft.
  • Wat uw opmerking is over de betreffende tabel.

Dien uw zienswijze digitaal in (opent in nieuw venster)
Relevante documenten

Per post

U kunt u zienswijze ook op schrift zetten. Zodra uw zienswijze is ontvangen krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Uw brief kunt u sturen naar onderstaand adres:

  • Directie Participatie
  • O.v.v. NEC-programma
  • Postbus 30316
  • 2500 GH Den Haag

Mondeling

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 8999.