Ontwerpprojectplan dijkversterking IJmuiden

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpprojectplan dijkversterking IJmuiden van 17 mei tot en met 27 juni 2019.

Fase 1 Zienswijze indienen op ontwerpprojectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden
Fase 2Beroep aantekenen tegen definitief projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden

Alle dijken in Nederland moeten voldoen aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Daarom controleren Rijkswaterstaat en de waterschappen regelmatig de belangrijke Nederlandse dijken, duinen, sluizen en gemalen.

Ontwerpprojectplan

In het ontwerpprojectplan Dijkversterking IJmuiden is op grond van artikel 5.4 van de Waterwet het besluit opgenomen tot versterking van de dijken van de primaire waterkering IJmuiden. Het ontwerpprojectplan bevat een beschrijving van het werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Planning

WanneerWat
Voorzien in 2019Nota van antwoord op
Voorzien in 2019Definitief projectplan Waterwet
Voorzien in 2019Bekend maken Projectplan Waterwet en mogelijkheid tot aantekenen beroep
Voorzien in 2020-2024Realisatie Dijkversterking

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Voor meer informatie over het project Dijkversterking IJmuiden kunt u terecht op https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/noordzeekanaal-versterking-waterkering-ijmuiden/index.aspx (let op: link opent in nieuw venster)

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.