Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen een milieueffectrapportage op te stellen.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vergroot ProRail de spoorcapaciteit in Nijmegen door sporen en wissels aan te passen om sneller te kunnen rijden en wordt een derde perron op station Nijmegen gebouwd. Ook verbetert ProRail de transfer op het station door de tunnel aan te passen en liften en trappen uit te breiden. Tevens zorgt ProRail in Nijmegen voor meer capaciteit voor het opstellen en behandelen van treinen. Deze ontwikkelingen bieden de kans om aan de westzijde van het station een nieuwe volwaardige toegang te maken. Dit doet ProRail mede in opdracht van de Gemeente Nijmegen.

Wat gebeurt er daarna?

Als u reageert op dit voornemen, dan wordt u schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten en wat er met uw reactie wordt gedaan.