Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen een milieueffectrapportage op te stellen van 11 januari tot en met 21 februari 2019.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vergroot ProRail de spoorcapaciteit in Nijmegen door sporen en wissels aan te passen om sneller te kunnen rijden en wordt een derde perron op station Nijmegen gebouwd. Ook verbetert ProRail de transfer op het station door de tunnel aan te passen en liften en trappen uit te breiden. Tevens zorgt ProRail in Nijmegen voor meer capaciteit voor het opstellen en behandelen van treinen. Deze ontwikkelingen bieden de kans om aan de westzijde van het station een nieuwe volwaardige toegang te maken. Dit doet ProRail mede in opdracht van de Gemeente Nijmegen.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb).

Inloopbijeenkomst

Voor meer uitleg over het proces van de notitie reikwijdte en detailniveau voor het project PHS Nijmegen en een toelichting op de plannen kunt u terecht op de inloopbijeenkomst. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Datum 24 januari 2019
Tijd18:00 – 21.00 uur
LocatieWijkcentrum Titus Brandsma
AdresTweede Oude Heselaan 386, 6542 VJ Nijmegen

Inzage

De papieren documenten liggen van 11 januari tot en met 21 februari 2019, tijdens reguliere openingstijden ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Gemeente NijmegenDe Stadswinkel, Mariënburg 30Nijmegen
Provincie GelderlandHuis der Provincie, Markt 1Arnhem
Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (alleen op afspraak 070-4568999)Rijnstraat 8Den Haag

Wat gebeurt er daarna?

Als u reageert op dit voornemen, dan wordt u schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten en wat er met uw reactie wordt gedaan.