Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen om een plan-MER op te stellen (notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor het programma Luchtruimherziening van dinsdag 10 september tot en met maandag 7 oktober 2019

Het programma Luchtruimherziening past formele en informele participatie door stakeholders toe. De formele participatiemomenten volgen uit de procedure voor de plan-MER, waarbij de notitie Reikwijdte en Detailniveau en het plan-MER ter inzage worden gelegd en eenieder een zienswijze in kan dienen.

Aanvullend organiseert het programma Luchtruimherziening op verschillende momenten informele participatiemomenten met stakeholders. Bij alle activiteiten betrekt het programma stakeholders al vroegtijdig via een gestructureerde aanpak met drie participatiegroepen:

  • Bestuurlijke participatie (provincies);
  • Gebruikersparticipatie (civiele en militaire luchtruimgebruikers);
  • Maatschappelijke participatie (gemeenten, natuur- en belangenorganisaties, bewoners).

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb).

Inzage

Het papieren document ligt van 10 september tot en met 7 oktober 2019 ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Gouvernement Limburg
Limburglaan 10Maastricht
Provinciehuis Gelderland
Markt 11Arnhem
Provinciehuis Friesland
Tweebaksmarkt 52Leeuwarden
Provinciehuis Groningen
Martinikerkhof 12Groningen
Provinciehuis Overijssel
Luttenbergstraat 2Zwolle
Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1Lelystad
Provinciehuis Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1Den Haag
Provincie Noord-Holland
Op afspraak: 023 - 514 4440 of info.div@noord-holland.nl
Haarlem
Provinciehuis Utrecht
Archimedeslaan 6Utrecht
Provinciehuis Zeeland
Abdij 6Middelburg
Provinciehuis Noord-Brabant
Brabantlaan 1
's-Hertogenbosch
Provinciehuis Drenthe (digitaal)
Westerbrink 1
Assen
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8Den Haag

Interactieve versie van de notitie Reikwijdte en Detailniveau

Op www.planmerluchtruimherziening.nl vindt u een interactieve versie van de notitie Reikwijdte en Detailniveau met handige zoekfuncties. U kunt in deze interactieve versie gerichter zoeken naar informatie in de notitie Reikwijdte en Detailniveau.