IC: Regeling Tachografen

U kunt reageren op de internetconsultatie Regeling Tachografen tot en met 1 november 2018.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Regeling Tachografen voor, ter vervanging van de Regeling Controleapparaten 2005. Met deze regeling wil de minister de regelgeving aanpassen aan de huidige tijd, harmoniseren met EU-regelgeving en meer duidelijkheid creƫren richting de sector. De nieuwe regeling verbetert de arbeidsomstandigheden en verkeersveiligheid, en zorgt ook voor een meer gelijk speelveld op Europese schaal.

Doel van de regeling

Vervanging van de Regeling Controleapparaten 2005 door de regeling Tachografen heeft tot doel fraude en overtredingen (bewust en onbewust) terug te dringen en om een gelijk speelveld binnen Nederland te verkrijgen. De vernieuwde regeling sluit daarnaast beter aan bij de ontwikkelingen in het EU-rechtelijk kader. Ook wordt de nieuwe regeling in lijn gebracht met overige ministeriƫle regelingen, in het bijzonder de regeling APK.

Doelgroepen die worden geraakt

  • Erkenninghouders met de Erkenning Tachografen;
  • Tachograaftechnici;
  • Tachograaffabrikanten en leveranciers;
  • Handhavende instanties.

Reageren

Wilt u reageren op de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/regeling_tachografen (let op: link opent in nieuw venster).