Documenten

Documenten

Alle relevante documenten die bij deze fase horen vindt u op deze pagina.

Hoofddocumenten

Achtergrondrapporten: Ontwerp en werking

Geohydrologie:

Ecologie:

Landschap en cultuurhistorie

Conditionering

Overige bronnen en onderzoeken (informatief)

Voor het (ontwerp)projectplan Waterwet en de m.er.-beoordeling is verder gebruikt gemaakt van informatie van derden. Dit betreft het MER en het beeldkwaliteitsplan van de Nieuwe Zeesluis IJmuiden, het waterakkoord voor het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijn en het beheer en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Deze documenten zijn te bekijken via onderstaande links: