Beroep

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het projectplan waterwet selectieve onttrekking. Dit was mogelijk van vrijdag 8 november tot en met 19 december.

Het was mogelijk een beroep aan te tekenen tegen het projectplan waterwet selectieve onttrekking. In het projectplan waterwet selectieve onttrekking is op grond van artikel 5.4 van de Waterwet het besluit opgenomen tot realisatie van de selectieve onttrekking.

Het projectplan bevat een beschrijving van het werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Wat gebeurt er daarna?

Na de beroepsfase gaat het project selectieve onttrekking de realisatiefase in.